Wat is ACNES?

ACNES is de Engelse afkorting die staat voor Anterieur Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. Dit is de benaming voor een buikpijn of eigenlijk buikwandpijn syndroom dat ontstaat door beknelling.

Oorzaken van ACNES

Wat de oorzaak is voor het ontstaan van het ACNES pijnsyndroom is nog onduidelijk. Wel is het zo dat er bij sommige patiënten omstandigheden zijn die een relatie vertonen met het ontstaan van de pijn.

Behandelmogelijkheden

Omdat de pijn zo variabel kan zijn en wisselen van heel mild tot extreem heftig, moet natuurlijk de behandeling op deze ernst van pijn worden aangepast.

Diagnostiek en behandeling ACNES

Bekijk de slideshow 'Inleiding in ACNES'.

Over ons