Wat zijn de oorzaken van ACNES?

Wat de precieze oorzaak is voor het ontstaan van het ACNES-pijnsyndroom is nog onduidelijk. Wel is er soms sprake van omstandigheden die een relatie met de pijn hebben. Zie ook de tabel hieronder.

Sommige mensen melden dat de pijn direct aansluitend aan een operatie is ontstaan, die overigens niet anatomisch verband hoeft te houden met het verloop van de zenuw. Te denken valt bijvoorbeeld aan kijkoperaties, blindedarmoperaties, baarmoederoperaties, keizersnedes, of galblaasoperaties. Sommige vrouwen geven aan dat de ACNES-pijn ontstond tijdens de zwangerschap of direct na de bevalling. Bij sommige patiënten is er een relatie met sportieve activiteiten, bijvoorbeeld buikspieroefeningen bij een fitness-programma.

Vaak is er echter geen duidelijke oorzaak of relatie met een gebeurtenis aantoonbaar. Op dit moment is er dan ook nog weinig bekend over de precieze achtergrond van het ontstaan van ACNES. Er bestaat een duidelijke relatie met operaties, waardoor een mechanische afknelling voor de hand ligt. Dit pleit voor het uitvoeren van een operatie om ACNES te verhelpen. Anderzijds zijn er andere oorzaken die weinig mechanisch lijken en speelt het gehele bewegingsapparaat en de rug ook een duidelijke rol. 

Meer onderzoek is nodig om de precieze redenen te achterhalen. Daar zijn wij in MMC nog steeds volop mee bezig. Inmiddels zien wij bepaalde patronen en ook relatie van de plek van de ACNES met typiche orgaanklachten. Zo hebben mensen met een ACNES linksboven vaak klachten die lijken op problemen van de maag.De mensen met klachten linksonder in de buik klagen meer over problemen met hun ontlasting. Mensen met klachten in de rechter bovenbuik worden vaak verdacht van galblaas of leverproblematiek.

Tabel/overzicht naar aanleiding van evaluatie van onze eerste 139 patiënten:

'Oorzaak'

Percentage 

 Spontaan, zonder bekende oorzaak 

 54%

 Eerdere operatie

 20%

 Zwangerschap

 9%

 Sport

 7%

 Werk

 7%

 Ongewone activiteit 

 3%

ACNES en Prikkelbare Darm Syndroom

Veel patiënten in ons centrum behoren ook tot de groep mensen met spastische darmen (Prikkelbare Darm Syndroom PDS = IBS). Om deze reden is in MMC de relatie tussen beide aandoeningen verder onderzocht. Eerst hebben we daartoe een specifieke ACNES-vragenlijst ontwikkeld. Met die vragenlijst is het mogelijk om mensen met ACNES klachten te selecteren uit een groep patiënten bij wie de diagnose PDS is gesteld.

In een grote groep PDS-patiënten (rond de 350, met 167 responders op onze enquête) troffen wij zodoende 23 mensen met typische ACNES-klachten, van wie uiteindelijk inderdaad 6 een echte ACNES bleken te hebben. De meesten konden vervolgens ook succesvol behandeld worden, waarmee ook de diagnose werd bevestigd. Het gaat hierbij dus om een weliswaar kleine groep (3-4%) in het grote geheel van PDS-patiënten, maar naar landelijke getallen doorgerekend is dat een heel belangrijk aantal.

Dit komt omdat in Nederland alleen al tussen de 400.000 en 500.000 mensen rondlopen met de diagnose PDS. Met name huisartsen en MDL-artsen moeten goed op de hoogte zijn van deze bevinding, omdat zij het meest met deze patiëntencategorie in aanraking komen.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Buikpijn
(040) 888 85 51

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving

Physical Examination - Injection